PORTUGAL

1172

Portugalija/Portugal (Portugalska Republika, portugalski: República Portuguesa) je republika na zapadu i jugozapadu Iberijskog poluostrva u jugozapadnoj Evropi, i najzapadnija je zemlja kontinentalne Evrope. Portugija se graniči sa Španijom ne severu i istoku, a na Atlantski okean izlazi na zapadu i jugu. Osim toga, u sastav Portugalije ulaze dva arhipelaga u Atlantiku, Azori (Açores) i Ostrva Madeira.

Portugalija je iskusila konstantan protok različitih civilizacija tokom proteklih 3100 godina. Iberijici, Tartesijanci, Kelti, Feničani i Kartaginjani, Grci, Rimljani, Germani (Suevi i Vizigoti) i Mauri su sa svojim kulturama ostavili traga u ovoj zemlji. Ime Portugalija, samo po sebi otkriva delove rane istorije ove zemlje – ono potiče od rimskog imena Portus Cale, moguće mešavine grčkog i latinskog imena koje znači “Lepa luka”, ili čak mešavine keltskog i latinskog, ili mešavine feničanskog i latinskog. Tokom 15. i 16. veka, Portugalija je bila glavna ekonomska, politička i kulturna sila, a Portugalska Imperija se prostirala od Brazila do Indijskog okeana. Glavni grad Portugalije je Lisabon.

POGLEDAJTE PONUDE ZA DOČEK NOVE GODINE
LISABON – NOVA GODINA – POLAZAK 28. 12. – 5 NOĆENJA – AVION – FILIP TRAVEL
LISABON – NOVA GODINA – POLAZAK 28. 12. – 5 NOĆENJA – AVION – VIVA TRAVEL
PODELI