PUT VELIKANA I NAIVNOG SLIKARSTVA

1668

Kovačica je pitoma južnobanatska varoš koja se nalazi između triju gradova: Beograda, Zrenjanina i Vršca. Poznato je po likovnom stvaralaštvu njenih žitelja. Likovno stvaralaštvo kovačičkih naivnih slikara je jedinstvena i upečatljiva pojava. Na osnovu tematike i umetničkog izraza stručnjaci ga svrstavaju u grupu poetsko-realističnu. Na slikama ovih autora predstavljena je seoska realnost, ali u poetskom duhu. Slikaju čarobne prizore iz svog detinjstva i mladosti, svoju okolinu, ovdašnje ljude za vreme rada i odmora u raznim seoskim prilikama, koje se vezuju za navike i običaje, duboko uronjene u tradicionalan narodni folklor. To je jezgro njihovog umetničkog stvaralaštva, predstavljenog ponajviše na uljanim slikama, na kojim je svaki od njih srećno pronašao svoj lični tematski okvir i umetnički izraz..

Idvor pripada grupi potamiških južnobanatskih naselja. Nalazi se u severozapadnom delu opštine i udaljen je 12 kilometara od Kovačice. Poznato je i kao mesto u kojem je rođen Mihajlo Pupin (srpski naučnik i pronalazač).

POGLEDAJTE PROGRAM PUTOVANJA:
PUT VELIKANA I NAIVNOG SLIKARSTVA – JEDNODNEVNI IZLET – TRAVELLINO

 

Izvor: Photo by Marina Mokran

PODELI