AMSTERDAM

1651

Amsterdam nije glavni grad, ali je središte kulturnog i ekonomskog zbivanja Holandije. Liberalnim zakonima je privučen veliki broj stanovnika i turista iz celog sveta koji žele da legalno osete ono što je u njihovim zemljama zabranjeno.Amsterdamje grad karakteristične holandske arhitekture, kanala, brodića i mostova. Na prvi pogled imaćete utisak da je u Amsterdamu vreme stalo u sedamnaestom veku koji je poznat kao zlatno doba holandske kulture. Mnoge evropske prestonice obiluju istorijskim znamenitostima, ali ono štoAmsterdamčini posebnim je to što je gotovo svaka gradjevina u užem centru grada u isto vreme kulturni spomenik i nečiji životni prostor, u isto vreme deo istorije ali i deo savremenog izgleda grada. Amsterdam je u isto vreme muzej na otvorenom, riznica znamenitih gradjevina i spomenika pod otvorenim nebom, ali i moderna uzurbana evropska prestonica.

POGLEDAJTE PONUDE ZA AMSTERDAM
AMSTERDAM – 9 DANA – AUTOBUS – VIVA TRAVEL
PODELI