PRAG

1943

Zlatni grad, kako ga je nazvao car Karlo lV, kada ga je izabrao za prestonicu cele Germansko-Rimske Imperije. Gledan iz vazduha, Prag liči na nekog gigantskog ježa – oko 550 kamenih tornjeva crkava, koji kao bodlje štrče ka nebu. Kako nikada nije bio razaran ni bombardovan, grad je ostao jedan od retkih svedoka prošlosti, muzej nagomilanih lepota vekova, koji prolaze. Najbolji način da ga upoznate je -da se prošetate njegovim ulicama i pred vama će se ukazati jedna velika izložba fasada svih stilova, od srednjevekovnog romanskog i gotskog, preko renesansnog i rokokoa, pa sve do novog stila, lepe epohe i modernizma.Tu kraj Vltave, leže zapravo četiri mesta: Malo i Veliko Mesto, zatim Mala Strana i stari deo oko dvorca Hradčani. Lutajte Pragom da ne biste zalutali. Ko shvati razumeće.

POGLEDAJTE ARANŽMANE ZA PRAG
ZLATNI PRAG – 6 DANA – AUTOBUS – BELVI
PRAG – 6 DANA – AUTOBUS – PLANA TOURS
PRAG – 6 DANA – AUTOBUS – VIVA TRAVEL
PRAG – 5 DANA – AVIONOM –KONTIKI TRAVEL
PODELI