Programom je predvidjen obilazak Trojickog hrama, Uspenskog hrama i Peščarske crkve (vreme obilaska će biti dogovoreno na licu mesta sa vodičem). Trojicki hram, u kome su rane liturgije od 6h. Uspenski hram, u kome se nalaze dve velike svetinje: Prva je stopa Majke Božije koja se 1240.javila monasima u vidu kupine sa krivolom na glavi i žezlom u ruci i ostavila trag svog desnog stopala u kamenu iz koga je potekla lekovita voda. Ona se nalazi iza nevelike mesingane ograde, u prvoj koloni desno. Obavijena bliskošću nedostižne tajne ona je, jednom rečju, upila u sebe vrele molitve beskrajnih bujica vernika koje protiču ovde već mnogo vekova.

Iznad stope nalazi se kovčeg od čvrstog žućkastog stakla sa bronzanim poklopcem – krovom koji je sličan drvenom oltaru na kome je svilena marama. Na marami – prikaz stope Bogorodice, a iza nje na zidu izlivenom od bronze – bareljef ukrašen zlatom i srebrom sa likom javljanja Bogomajke. Pod kovčegom na kamenu nalazi se trag samog stopala iz kojeg ističe sveta lekovita voda. Vernici je piju i unose u sebe blagodatnu vodu koja leči od duševnih i telesnih bolesti. Na tom mestu je sagradjen manastir.

Druga velika svetinja Lavre je Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice koja se nalazi u ramu u obliku zvezde optočena sjajnim dragim kamenjem. Na kraju liturgije sa vrha ikonostasa dok traje Akatist ikona se spušta na celivanje. Njoj pritiču reke verujućih moleći za pomoć i zaštitu.  Ovu ikonu je 1559. godine poklonio veleposednici Ani Gojskoj grčki mitropolit Neofit. Ikona je urađena u vizantijskom stilu na nevelikom komadu drveta. Bogorodica je nežno priklonila svoje lice k Sinu, Koga drži na desnici, a u levoj je marama kojom pokriva noge Bogomladenca. Desna Isusova ruka je podignuta na blagosiljanje svih onih za koje je On – “ Put, Istina i Život”. Na glavi Presvete Bogorodice i Spasitelja se nalaze krune sa oreolima. Sa obe strane i pri dnu ikone, nalaze se likovi Svetitelja. Desno: proroka Ilije, mučenika Mine, a levo – prvomučenika Stefana i prepodobnog Avraama, pri dnu je je velikomučenica Katarina, desno od nje Sveta Paraskeva, a levo Sveta Irina. Spoznavši čudotvornu silu ikone Majke Božije posle izlečenja svoga, od rođenja slepoga brata Filipa, Ana Gojska je 1597. godine predala ovu Svetinju Počajevskom manastiru koja već 400 godina čini razna čuda. Peščarska crkva, u kojoj se nalaze mošti sv. Jova i sv. Amfilohija. Vernici se spuštaju u peštaru u kojoj se sv. Jov podvizivao u vreme života i gde počiva posle smrti. Njegove očuvane mošti  leže u srebrnom kovčegu iznad koga se nalazi baldahin od belog mermera. Sv. Amfilohije imao je usrdnu molitvu i bio krotkog smirenog srca. Ovaj prepodobni čudotvorac počajevski izgonio je nečiste duhove.

 POGLEDAJTE PONUDU ZA POČAJEVSKU LAVRU
 UKRAJINA – POČAJEVSKA LAVRA – 6 DANA – 3 NOĆENJA – 27.04. – 110€ – ALEXANDRIJA

 

 

PODELI