UKRAJINA – POČAJEVSKA LAVRA

1573

Programom je predvidjen obilazak Trojickog hrama, Uspenskog hrama i Peščarske crkve (vreme obilaska će biti dogovoreno na licu mesta sa vodičem). Trojicki hram, u kome su rane liturgije od 6h. Uspenski hram, u kome se nalaze dve velike svetinje: Prva je stopa Majke Božije koja se 1240.javila monasima u vidu kupine sa krivolom na glavi i žezlom u ruci i ostavila trag svog desnog stopala u kamenu iz koga je potekla lekovita voda. Ona se nalazi iza nevelike mesingane ograde, u prvoj koloni desno. Obavijena bliskošću nedostižne tajne ona je, jednom rečju, upila u sebe vrele molitve beskrajnih bujica vernika koje protiču ovde već mnogo vekova.

Iznad stope nalazi se kovčeg od čvrstog žućkastog stakla sa bronzanim poklopcem – krovom koji je sličan drvenom oltaru na kome je svilena marama. Na marami – prikaz stope Bogorodice, a iza nje na zidu izlivenom od bronze – bareljef ukrašen zlatom i srebrom sa likom javljanja Bogomajke. Pod kovčegom na kamenu nalazi se trag samog stopala iz kojeg ističe sveta lekovita voda. Vernici je piju i unose u sebe blagodatnu vodu koja leči od duševnih i telesnih bolesti. Na tom mestu je sagradjen manastir.

Druga velika svetinja Lavre je Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice koja se nalazi u ramu u obliku zvezde optočena sjajnim dragim kamenjem. Na kraju liturgije sa vrha ikonostasa dok traje Akatist ikona se spušta na celivanje. Njoj pritiču reke verujućih moleći za pomoć i zaštitu.  Ovu ikonu je 1559. godine poklonio veleposednici Ani Gojskoj grčki mitropolit Neofit. Ikona je urađena u vizantijskom stilu na nevelikom komadu drveta. Bogorodica je nežno priklonila svoje lice k Sinu, Koga drži na desnici, a u levoj je marama kojom pokriva noge Bogomladenca. Desna Isusova ruka je podignuta na blagosiljanje svih onih za koje je On – “ Put, Istina i Život”. Na glavi Presvete Bogorodice i Spasitelja se nalaze krune sa oreolima. Sa obe strane i pri dnu ikone, nalaze se likovi Svetitelja. Desno: proroka Ilije, mučenika Mine, a levo – prvomučenika Stefana i prepodobnog Avraama, pri dnu je je velikomučenica Katarina, desno od nje Sveta Paraskeva, a levo Sveta Irina. Spoznavši čudotvornu silu ikone Majke Božije posle izlečenja svoga, od rođenja slepoga brata Filipa, Ana Gojska je 1597. godine predala ovu Svetinju Počajevskom manastiru koja već 400 godina čini razna čuda. Peščarska crkva, u kojoj se nalaze mošti sv. Jova i sv. Amfilohija. Vernici se spuštaju u peštaru u kojoj se sv. Jov podvizivao u vreme života i gde počiva posle smrti. Njegove očuvane mošti  leže u srebrnom kovčegu iznad koga se nalazi baldahin od belog mermera. Sv. Amfilohije imao je usrdnu molitvu i bio krotkog smirenog srca. Ovaj prepodobni čudotvorac počajevski izgonio je nečiste duhove.

TERMIN PUTOVANJA – 28.11.2018. – 03.12.2018.

Polasci iz Beograda, Nove Pazove, Stare Pazove i Novog Sada.

1. dan – Beograd

Polazak iz Beograda u 15h. Noćna vožnja kroz Madjarsku i Ukrajinu uz usputna zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti.

2. dan – Ukrajina / Počajevska lavra

Dolazak u Počajevsku lavru u popodnevnim časovima. Smeštaj u manastirski konak. Slobodno vreme. Večernje bogosluženje u Uspenskoj crkvi i celivanje Stope Majke Božije. Noćenje.

3. dan – Počajevska lavra

Akatist pred Počajevskom čudotvornom ikonom Majke Božje. Odlazak u Peščarsku crkvu i celivanje sv. moštiju sv. Jova i sv. Amfilohija. Prisustvovanje Svetoj Liturgiji. Slobodno vreme (mogućnost ulaska u pećinu u kojoj se podvizavao sv. Jov). Poseta Duhovskom manastiru gde se nalaze verige sv. Nikite i kamen na kome se molio sv. Serafim Sarovski. Odlazak na manastirsko groblje i poseta grobu sv. Amfilohija. Povratak u Počajevski manastir. Noćenje.

4. dan – Počajevska lavra

Prisustvovanje Svetoj Liturgiji. Slobodno vreme. Odlazak u Kremenec (oko 25 km od Lavre) i poseta Bogojavljenskom manastiru gde se nalazi Čudotvorna ikona Presvete Bogorodice „Svih Žalosnih Radost“. Poseta manastiru sv. Ane gde se nalazi čudotvorni izvor sv. Ane. Celivanje moštiju sv. Vikentija (mogućnost pogružavanja). Povratak u Počajevski manastir. Noćenje.

5. dan – Počajevska lavra / Počajevo

Prisustvovanje Svetoj Liturgiji. Napuštanje manastirskog konaka. Polazak za Srbiju i vožnja kroz Ukrajinu i Madjarsku.

6. dan – Beograd

Povratak u Beograd.

Cena: 110 eur

Cena  aranžmana je izražena u eur po osobi, plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Expo banke na dan uplate.

Aranžman obuhvata

  • prevoz autobusom turističke klase (visokopodni,klima,audio/video oprema) na navedenim relacijama
  • smeštaj na bazi 3 noćenja prema programu putovanja u manastirskom konaku u višekrevetnim sobama
  • razgledanja i obilaske po programu
  • troškove organizacije i vođstva puta
  • usluge stručnog pratioca grupe i lokalnog vodiča  tokom putovanja

Aranžman ne obuhvata

  • putno osiguranje
  • individualni troškovi

Uslovi  plaćanja

  • 30% prilikom rezervacije, ostatak deset dana pre putovanja
  • 30% prilikom rezervacije, ostatak na tri mesečne rate čekovima građana bez uvećanja

Kalkulacija je rađena za najmanje 40 putnika.

Usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

Organizator putovanja je Turistička agencija „Alexandria Travel”, licenca OTP 06/2014 izdata 28.01.2014. godine.

PODELI