Sarajevo

461

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih meseci omiljena izletišta Sarajlija i turista iz celoga sveta. GradSarajevosedište je najveće visokoškolske ustanove u zemlji, Univerziteta Sarajevo i niza drugih visokoškolskih ustanova, čime se svrstava u red najvećih univerzitetskih centara u celoj regiji jugoistočne Evrope. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija,Sarajevoje i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu.

POGLEDAJTE PONUDE
SARAJEVO – 5 DANA – 2 NOĆI – TRAVELLINO – USKRS I 1. MAJ
SARAJEVO – 3 DANA – 1 NOĆENJE – AQUA TRAVEL – 1. MAJ

Image-by-Thales-Paz-from-Pixabay-1

PODELI