MORAVSKA SRBIJA

485

Moravska Srbija je termin koji se koristi za srpsku feudalnu državu koja se samostalno razvila u dolini tri Morave za vreme vladavine kneza Lazara a koja je kasnije za vreme vladavine Lazarevog sina Stefana prerasla u despotovinu Srbiju. Za prestonicu je izgrađen grad Kruševac. Lazar Hrebeljanović, od stavioca na dvoru cara Uroša, izrasta u velikog kneza i samodržca svih Srba. Političkim i duhovnim pregnućem zaslužio je blagoslov Crkve i prvenstvo u vladarstvu nad srpskim zemljama. Baštinik nemanjićke države i tradicije, knez Lazar nije bio lišen prava na srpski presto, niti prava na carstvo nebesko. Nemanjićki tron je zadobio političkom veštinom i hrabrošću. Carstvo nebesko je zaslužio mučeničkom smrću na Kosovu polju. Posle kneza Lazara, kneginja Milica je vladala Srbijom umesto muža velikomučenika i maloletnog sina. Sačuvala je državu i narod da bi ubrzo predala vlast prvorođenom sinu Stefanu. U monaškom tihovanju po manastirima, provodi svoje poslednje dane. Despot Stefan nikad nije bio lišen vladarskog prava, mada su mnogi želeli da mu to ospore. Najuporniji je bio njegov brat Vuk. “Novi Ptolomaj”, kako su zvali Stefana njegovi savremenici, je duhovno politički i ekonomski uzdigao državu. U njegovo vreme bila je to nova Srbija. Despot Stefan je bio pouzdan ratnik, vešt diplomata, sjajan književnik i neumorni graditelj.

PODELI