KAŠTELI BANATA

938

Da biste uživali u prelepim dvorcima tj kaštelima, dovoljno je da posetite Južni Banat.
Vodimo vas par vekova unazad gde ćete moći da vidite lepotu i raskoš života tadašnjih uglednih porodica.
Banatski kašteli uglavnom spadaju u tip poljskih (ruralnih) dvoraca koji su građeni van gradskih naselja.

 

Izvor: Photo by Marina Mokran

PODELI