Putno osiguranje


 
U saradnji sa osiguravajućom kućom “Wiener Stadtische” vršimo prodaju putnog zdravstvenog osiguranja.Putno zdravstveno osiguranje za turistička putovanja iznosi EURO dnevno za odrasle, a POLA EURA za decu do 18 godina.